Сертификати

/Сертификати
Сертификати2018-10-04T09:25:54+00:00

trademark-stamp-nilo

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

на Република България

СВИДЕТЕЛСТВО

за

РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА

Сертификат TM NILO

Мебелна фирма “НИЛО” ЕООД с гордост съобщава на всички свои настоящи и бъдещи клиенти, че в сила от 28.12.2016 година NILO/НИЛО е регистрирана търговска марка.

Функции на търговската марка

Маркетингова функция – осигурява дългосрочната пазарна стратегия на фирмата. Изразява се в предварително регистриране в страната и в чужбина на поредица от марки, които техният притежател може да пуска в употреба веднага, в най-подходящия момент. При въвеждането на нови продукти и нови пазари така се пести времето за изчакване на регистрацията. Такава функция изпълняват т. нар.: запасни (резервни) марки – за изпреварване на конкурентите или за бърза подмяна на компрометирали се марки; бариерни (блокиращи) марки – за възпрепятстване на недобросъвестни конкуренти, които биха ползвали ТМ, сходни на реномиран оригинал.

Идентифицираща (отличаваща) функция – разграничава продукта и неговия оферент от подобните на тях и се асоциира с определено качество и сигурност. При търговия на самообслужване тази функция е доминираща.

Гаранционна функция – задължава производителите да поддържат постоянно високо качество и си създават имидж за пълно и трайно доверие от страна на пазарните им партньори.

Стимулираща функция – за утвърждаване в деловите среди и широката общественост с безупречно пазарно поведение.

Активизираща функция – търсенето, предизвикано от реномето на ТМ, изпреварва предлагането, вследствие на което съответните стоки и услуги се продават своевременно и изгодно за всички.

Рекламна функция – като главна и неотменна рекламна константа ТМ свързва и обединява всички материали и средства за представянето на продукцията – етикети, опаковки, печатни издания, рекламни обяви, филми и др. Поради това, ТМ трябва да може да се поставя на всякакъв вид материал – хартия, плат, дърво, пластмаса, метал; да действа както плоскостно, така и пластично; да се репродуцира по всички способи на графичното изкуство; да бъде пригодена и за техническо възпроизвеждане чрез гравиране, бродиране, леене, пресоване, щамповане, щанцоване и пр.